Mircea Orlățan - Candidat Primăria Cisnădie

Restart Cisnădie.

Cisnădia educată.

~ Învățământ și sport ~

În fața unei administrații care nu este capabilă să acorde armonios și să organizeze rețeaua educațională și sportivă după nevoile reale, noi ne propunem să reformăm atât rețeaua școlară cât și cea sportivă.

Ce vrem să facem ?

Grădiniță și creșă în Arhitecților în 2025

Creșe de stat în Cisnădie în 2025

Școală gimnazială în Arhitecților în 2026

Cisnădia Educată, pe scurt.

Probleme

 • Nu există nicio unitate de învățământ antepreșcolar de stat (creșă) în orașul Cisnădie și există o problemă de organizare, respectiv toate grădinițele sunt arondate unor unități de învățământ liceal sau gimnazial.
 • Rețeaua școlară de stat din orașul Cisnădie este subdimensionată și nu are o reprezentare teritorială corectă – în Cartierul Arhitecților nu există nici o unitate de învățământ de stat.
 • La nivelul învățământului liceal, nu este realizată o corelare între specializările cerute în plan local – date de domeniile de activitate economică ale firmelor care activează în plan local și specializările pentru învățământul profesional și tehnic. Nu există învățământ dual, deși firmele mari și-au prezentat insistent interesul pentru implementarea acestui sistem în cadrul Liceului Tehnologic.
 • Există o distribuție spațială deficitară a facilităților necesare practicării sporturilor – Cisnădioara și Cartierul Arhitecților fiind lipsite de aceste facilități.
 • Observăm că, în ultimii ani, a fost acordat un sprijin major sportului de performanță, finanțând semnificativ echipa de handbal feminină „Măgura Cisnădie”. În analiza noastră, această finanțare a Clubului Sportiv „Magura” Cisnădie, de aproximativ 6 milioane de lei în anul 2024, nu este sustenabilă pe termen lung și nu aduce comunității avantaje proporționale sumelor cheltuite din Bugetul local, în condițiile în care sportul de masă este subfinanțat.

Obiective

Ne propunem să reformăm rețeaua școlară de stat din Orașul Cisnădie astfel încât aceasta să răspundă cerințelor reale ale comunității. În privința sportului, ne propunem o dezvoltare semnificativă a sportului de masă și o distribuire mai corectă a facilităților sportive.

 • Educație disponibilă și suficientă: Reformăm rețeaua școlară atât ca și compoziție, cât și ca dimensionare și distribuție spațială a unităților de învățământ antepreșcolar, preșcolar și gimnazial (cu accent pe Cartierul Arhitecților).
 • Învățământ dual: Dorim ca învățământul tehnologic să fie aliniat cu cerințele actorilor majori din economia locală. Propunem înființarea învățământului profesional și tehnic dual, în colaborare cu marile firme active în teritoriul administrativ.
 • Educație alternativă: Ne dorim să creăm programe alternative și complementare învățământului formal, astfel încât activitățile extracurriculare de la Clubul Copiilor, dar și de la nivelul școlilor, grădinițelor și creșelor să fie atractive, relevante și să aibă un impact major în dezvoltarea micuților noștri cetățeni.
 • Sport, pentru toți: Ne dorim o dezvoltare semnificativă a sportului de masă.
 • Dezvoltarea infrastructurii sportive: Propunem, de asemenea, ca facilitățile necesare practicării sporturilor să fie dezvoltate și distribuite corect, în proximitatea aglomerărilor urbane din cadrul UAT Cisnădie.

Măsuri

 1. Grădiniță și creșă în Arhitecților în 2025: Deschidem o grădiniță și creșă de mare capacitate în 2025 în Cartierul Arhitectilor utilizând soluții de tip construcții modulare temporare. Construim o creșă și grădiniță definitivă în Cartierul Arhitecților: cu termen de realizare 24-36 de luni.
 2. Creșe de stat în Cisnădie în 2025: Deschidem două creșe de stat în Cisnădie Vatră, prima dintre ele in 2025 în spații existente care vor fi supuse modernizării.
 3. Școală gimnazială în Arhitecților în 2026: Construim prima școală în Cartierul Arhitecților, cu termen de finalizare 2026.
 4. Învățământ profesional și tehnic dual: În colaborare cu marile firme active în teritoriul administrativ înființăm învățământul profesional și tehnic dual.
 5. Finanțăm prioritar sportul de masă: Vom focaliza finanțarea sportivă spre sportul de masă și activități extrașcolare în beneficiul comunității în întregul său.
 6. Creăm facilități sportive: Creăm (pe măsura obținerii terenurilor necesare) facilități sportive în aer liber și indoor în zonele deficitare, inclusiv în Cartierul Arhitectilor.
 7. Cofinanțare grădinițe – creșe private: Vom aborda cu curaj parteneriatul public-privat și vom implica agenții economici în acest demers dacă primele spații noi de creșă și grădiniță nu vor acoperi cererea reală. Gândim un sistem de cofinanțare a acestor servicii (beneficiari – primărie).
 8. Reformă organizatorică: Reorganizarea rețelei școlare, în colaborare cu unitățile de învățământ, în așa fel încât să se poată asigura condiții pentru un învățământ de calitate pentru toți copiii și elevii din Cisnădie.
 9. Autonomie, adaptabilitate, performanță: Grădinițele din Cisnădie Vatră vor avea personalitate juridică proprie și nu vor mai fi arondate altor unități de învățământ, acestea vor putea astfel răspunde mai profesionist și mai prompt cerințelor în permanentă schimbare ale mediului comunitar. Se va îmbunătăți managementul grădinițelor și se vor îmbunătăți serviciile pe care acestea le vor oferi comunității.
 10. Analizăm și facem mai mult: Vom efectua analiza demografică pentru Cartierul Arhitecților și vom identifica necesitățile de locuri pentru creșe, grădinițe și școli gimnaziale. Vom explora toate posibilitățile de a realiza aceste unități de învățământ și vom găsi cele mai bune soluții să venim în întâmpinarea nevoilor comunității.
 11. Centru comunitar: Vom veni în sprijinul părinților în situații de urgență prin crearea unui centru comunitar educațional în care copiii de vârstă preșcolară să poată fi îngrijiți pe durate limitate de timp (2-4 ore) în zilele de lucru.
 12. Soluții tranzitorii: Pentru elevii de vârstă școlară din Cartierul Arhitecților și din Cisnădioara vom dezvolta soluții tranzitorii prin utilizarea spațiilor din școlile existente din Cisnădie Vatra, cu asigurarea transportului și a activităților extracurriculare.
 13. Educație calitativă: Vom acționa în sensul creșterii calității actului de învățământ în școlile existente din Cisnădie Vatra, în colaborare cu Inspectoratul Școlar și cu Consiliile de administrație de la nivelul unităților de învățământ.
 14. Activități extracurriculare: Vom dezvolta activitățile extracurriculare de la Clubul Copiilor din Cisnădie și vom asigura accesul și transportul copiilor din zonele mai îndepărtate la aceste activități.
 15. Parteneriate pentru activități: Vom acționa pentru crearea unui parteneriat real, autentic între unități de învățământ, administrație locală și factori interesați de educație (Asociații, ONG, firme, instituții de cult, etc.), pentru dezvoltarea activităților care se desfășoară în cadrul unităților de învățământ.
 16. Facilități sportive în Cartierul Arhitecților: Vom demara treptat (pe măsura obținerii terenurilor necesare) crearea de facilități sportive în aer liber și indoor în zonele deficitare.
 17. Dezvoltăm sportul de masă:Vom dezvolta sportul de masă, vom asigura condiții astfel încât copiii și tinerii interesați să aibă acces la facilitățile existente.

Cisnădia mobilității.

~ Transport public în comun, infrastructură rutieră, velo, pietonală ~

În fața unei administrații care a avizat o dezvoltare haotică pe parte de urbanism și infrastructură, noi ne propunem să aducem o dezvoltare echilibrată și orientată spre nevoile locuitorilor.

Ce vrem să facem ?

Sistem public de transport local

Legătura Kaufland – Siretului

Îmbunătățim și extindem pistele de biciclete

Cisnădia Mobilității, pe scurt.

Probleme

 • Deși Cisnădia este unul dintre cele mai populate orașe ale județului, administrația nu a contribuit la crearea unui sistem de transport public în comun, în regie proprie în interiorul orașului/între polii acestuia.
 • În ceea ce privește transportul de legătură cu alte localități, situația este deplorabilă, exceptând cursele intrajudețene Amring care trec și prin Cisnădie, neavând alt mod de legătură cu localitățile înconjurătoare. Această legătură nu include Cartierul Arhitecților și Cisnădioara.
 • Deși Cisnădia este parte a ADI Transport Metropolitan Sibiu, ca membru fondator, această inițiativă la nivelul Zonei Metropolitane suferă întârzieri după întârzieri în operaționalizare. În plus, în conducerea ADI Transport nu este niciun reprezentant al UAT Cisnădie, deși Cisnădia va fi probabil principalul beneficiar al acestui sistem de transport, la momentul operaționalizării lui.
 • Actuala administrație nu a depus un efort serios pentru a realiza sau planifica investiții în noi conexiuni rutiere cu vecinii, singurul proiect major nou de conectare cu localitățile din Zona Metropolitană Sibiu este al Consiliului Județean Sibiu – Varianta Ocolitoare Sibiu Sud.
 • Pistele de biciclete existente Sibiu – Cisnădie și Cisnădie – Cisnădioara sunt în prezent singurele piste de biciclete existente pe raza UAT Cisnădie, și prezintă numeroase probleme se siguranță și legale. Nu există la acest moment piste de biciclete amenajate în interiorul Cisnădiei Vatră și nici în Cisnădioara.

Obiective

Ne propunem să intervenim major și să modificăm radical modul de abordare privind dezvoltarea urbană în Orașul Cisnădie.

 • Transport public: Ne dorim ca primele mijloace de transport să circule pe străzile Cisnădiei până la sfârșitul anului 2024. Susținem o acoperire cât mai rapidă și completă prin soluții multiple.
 • Conectivitate rutieră: Vom iniția discuții cu UAT-urile învecinate pentru a găsi soluții corecte și reciproc avantajoase pentru nevoile de mobilitate rutieră pe termen mediu.
 • Piste de biciclete: Vom lua măsuri pentru creșterea gradului de siguranță a deplasării pe pistele existente, le vom interconecta și  treptat vom crea noi legături în interiorul localității și cu alte UAT-uri.

Măsuri

 1. Sistem public de transport local: Vom operaționaliza sistemul public de transport local pentru a oferi cât mai rapid o soluție pentru nevoile cele mai presante de mobilitate. Pe de altă parte, acest sistem se va dezvolta în continuare, pe măsură ce vom putea accesa linii de finanțare pentru infrastructura necesară (autobuze/microbuze, bază de transport, stații de încărcare etc).
 2. Transport public spre Sibiu prin Tursib: Vom lua măsuri imediate, în colaborare cu Primăria Municipiului Sibiu, pentru operaționalizarea transportului public Sibiu – Cisnădie prin Tursib, ca măsură tranzitorie până la începerea operării transportului metropolitan (care are întârzieri în operaționalizare).
 3. Legătură rutieră Kaufland – Siretului: Consilierii USR Sibiu au solicitat recent demararea investiției în legătura între Kaufland și strada Siretului (incluzând podul peste Valea Săpunului), proiectul este în faza de analiză a Primăriei Sibiu pentru etapele următoare.
 4. Siguranța pe pista Sibiu – Cisnădie: Corectarea deficiențelor pistei de biciclete Sibiu – Cisnădie privind siguranța deplasării atât în Cisnădie Vatră (pistă îngustă și cu diverse intercalări), cât și la intersecțiile cu străzile din Cartierul Arhitecților și a rezolvării problemelor legale (autorizație de construcție este anulată).
 5. Interconectarea pistelor din Cisnădie Vatră: Realizarea unei piste complete de biciclete amenajate pentru traversarea Cisnădiei Vatră prin conectarea celor două piste existente Cisnădie – Cisnădioara și Cisnădie – Sibiu.
 6. Transport metropolitan optimizat: Vom luat măsurile necesare pentru ca transportul metropolitan să fie cât mai adaptat la nivelul UAT Cisnădie, raportat la solicitările cetățenilor, frecvențe, trasee, stații de transport, legături cu UAT-urile participante în cadrul sistemului.
 7. Legătură Arhitecților – Calea Dumbrăvii: Realizarea unei legături rutiere (pentru transportul public în comun), velo și pietonal între Cartierul Arhitecților și Calea Dumbrăvii, conform propunerii de actualizare a PUG-ului Sibiului. Proiectul depinde și de obținerea de către Primăria Sibiu a accesului prin Școala de Câini.
 8. Legături rutiere/velo/pietonale cu Șelimbărul: Inițierea de discuții reale cu administrațiile învecinate pentru legături rutiere/velo/pietonale pe relațiile: strada Petre Antonescu – Bulevardul Mihai Viteazu (Șelimbăr) sau strada Petre Antonescu – strada Doamna Stanca – Supeco (Sibiu). Identificarea de fonduri nerambursabile pentru acest gen de investiții.
 9. Conectarea la pista de pe Valea Săpunului: Implicarea în proiectul (Primăriei Municipiului Sibiu) a pistei de pe Valea Săpunului pentru crearea de legături directe velo și pietonale pe relația strada Liviu Ciulei – municipiul Sibiu.
 10. Prelungirea pistei până în Cisnădioara: Prelungirea pistei de biciclete Cisnădie – Cisnădioara până în centrul Cisnădioarei (și legarea de pista Sibiu – Cisnădioara atunci când aceasta va fi realizată).

  Cisnădia echipată.

  ~ Străzi, utilități, locuri de joacă, spații verzi, centre comunitare, urbanism ~

  Ne propunem să corectăm și să reorientăm dezvoltarea rezidențială din Cisnădie către nevoile cetățenilor, prin contrast cu administrația actuală care nu a realizat investițiile necesare de infrastructură și servicii publice și doar a favorizat dezvoltatorii imobiliari să își maximizeze profiturile.

  Ce vrem să facem ?

  Modernizarea și preluarea străzilor și utilităților

  Locuri de joacă în Arhitecților

  Elaborăm PUG nou, coerent și corect

  Cisnădia Echipată, pe scurt.

  Probleme

  • În întregul oraș Cisnădie, dezvoltarea urbanistică din ultimii ani nu a fost corelată cu creșterea capacității străzilor urbane, din lipsa de capacitate administrativă și din lipsa de interes a administrației locale.
  • De asemenea, în toate cele trei zone ale orașului Cisnădie, administrațiile nu au contribuit suficient la dezvoltarea infrastructurilor de utilități.
  • În „Cartierul Arhitecților” serviciile publice sunt absente: școli, grădinițe, creșe, centre comunitare, centre culturale, parcuri publice, locuri de joacă pentru copii.
  • În Cisnădie Vatra s-au concesionat/vândut terenuri de construcții, s-au emis autorizații de construire, dar administrația nu a venit să asigure infrastructurile de electricitate/apă-canal/gaze naturale (în colaborare cu operatorii).
  • În Cartierul Arhitecților există un mix nefiresc de străzi publice și private, amenajate diferit sau străzi de pământ, datorită orientării spre profit maxim pentru dezvoltatori inclusiv în schimbul ne asumării unor obligații ferme privind amenajarea stradală. Rețeaua de apă și canalizare privată și-a atins acum limitele, astfel încât, pentru dezvoltări noi semnificative si pentru corectarea subdimensionărilor, sunt necesare noi investiții. Iluminatul public este de slabă calitate și neuniform.
  • În Cisnădioara, rețelele edilitare (apă-canal) sunt complet insuficiente, nu acoperă necesarul rezidenților actuali. Străzile au diferite anvelopări sau sunt de pământ. Sistemul de iluminat stradal nu acoperă întreaga zonă și este de intensitate slabă.

  Obiective

  • Execuție corectă: Străzi proiectate și amenajate corespunzător, cu utilități corect proiectate și executate, corect dimensionate și distribuite spațial.
  • Disponibilitatea serviciilor publice: Asigurăm educație, asistență comunitară, parcuri și zone de recreere publice, locuri de joacă și terenuri de sport în concordanță cu nevoile comunităților și pentru un bun confort al vieții cotidiene pentru cetățeni.
  • Trei zone funcționale: Cisnădie Vatră, Cartierul Arhitecților și Cisnădioara le găndim ca 3 zone funcționale, corect, rațional și complementar dezvoltate din punct de vedere al amenajării teritoriului și al urbanismului.

  Măsuri

  1. Modernizarea străzilor și utilităților: Realizăm investiții etapizate (pentru toate cele 3 zone: Cisnădie, Arhitecților, Cisnădioara) în infrastructura stradală, inclusiv reproiectarea utilităților acolo unde aceasta se impune. Vom utiliza un pachet financiar optim alcătuit din fonduri nerambursabile, buget local, credite bancare.
  2. Preluare străzi private din Arhitecților:  Preluare și modernizare etapizată a străzilor private din din Cartierul Arhitecților. Prioritar se vor moderniza străzile colectoare (acele străzi care adună traficul de pe străzile mai mici) precum: drum colector de-a lungul DJ106C, Ion Mincu, Petre Antonescu, Regele Ferdinand etc. Acolo unde este cazul se vor folosi toate mijloacele legale pentru constrângerea dezvoltatorilor să își îndeplinească obligațiile impuse prin documentațiile de urbanism și apoi să cedeze strada gata modernizată.
  3. Locuri de joacă în Arhitecților: Creăm noi locuri de joacă după identificarea de spații disponibile (și obținerea lor prin mijloacele legale la dispoziție).
  4. Elaborăm PUG nou, coerent și corect: Vom elabora un PUG nou pentru dezvoltarea viitoare a Cisnădiei adaptat situației actuale și previziunilor pe următorii 15 ani.
  5. Noile PUZ-uri vor fi negociate: Primăria va negocia noile proiecte rezidențiale înaintate de către investitori până când se vor obține condiții de viață corecte pentru viitorii rezidenți.
  6. Regulament de preluare a străzilor: Elaborăm un regulament nou de preluare a străzilor din noile dezvoltări rezidențiale prin care dezvoltatorii vor avea condiții ferme pentru realizarea infrastructurii stradale, de utilități și iluminat, regulament adaptat totodată la ultimele modificări ale legislației în domeniu.
  7. Zone comunitare de servicii: Dorim zone comunitare de servicii corect amplasate, dimensionate și dotate, inclusiv crearea a două asemenea zone (între Arhitecților și Cisnădie și între Cisnădie și Cisnădioara).
  8. Lucrări de înaltă calitate: Lucrările de investiții și de întreținere a străzilor și a drumurilor, a rețelelor edilitare, amenajări exterioare le vom executa cu firme specializate la nivel de înaltă calitate, conform prevederilor din caietele de sarcini. În paralel vom acționa pentru a crește capacitatea firmei noastre Gospodărie Orășenească Cisnădie SA de a realiza lucrări de calitate, atât în ceea ce privește resursa umană cât și dotarea și procedurile.
  9. Reabilitarea centrelor istorice: Urmărim reabilitatea centrelor istorice ale localităților Cisnădie și Cisnădioara.
  10. Finanțări reabilitare monumente istorice: Oferim sprijin pentru accesul la finanțări pentru reabilitarea monumentelor istorice aflate în proprietatea sau în administrarea organizațiilor neguvernamentale și religioase.

  Cisnădia prosperă.

  ~ Economia locală și locurile de muncă ~

  În fața unei administrații cu o lipsă de viziune economică, incapabilă să încurajeze dezvoltarea mediului de afaceri și a turismului (și astfel să atragă sume consistente la bugetul local)  noi ne propunem să revitalizăm economia locală.

  Ce vrem să facem ?

  Extindem Zona industrială Cisnădie (Est)

  Birou One-Stop-Shop pentru firme

  Parc Industrial Tehnologic între Cisnădie și Arhitecților

  Cisnădia Prosperă, pe scurt.

  Probleme

  • Numărul de angajați la firmele din Cisnădie este inferior cu aproximativ 25% față de media pe județ datorită mai multor factori, precum dezvoltarea Cartierului Arhitecților în proximitatea Sibiului (municipiu ofertant privind locurile de muncă).
  • Cifra de afaceri agregată la nivelul Cisnădiei este mult inferioară mediei județului, mulți din angajatori mari activează în sectoare economice cu valoare adăugată redusă, lucru ce face ca salariile oferite angajaților din Cisnădie să fie destul de mici.
  • Există foarte multe firme mici cu cel mult 2 angajați care nu reușesc să se dezvolte.
  • Turismul este foarte slab reprezentat raportat la resursele locale culturale și naturale.

  Obiective

  Ne propunem să revitalizăm mediul economic, să creăm o comunitate prosperă, cu încasări la bugetul local semnificativ mai mari, rezidenți care să poată alege locuri de muncă locale.

  • Firme puternice: Ne propunem să atragem în Cisnădie firme puternice, cu valoare adăugată ridicată, capabile să plătească salarii mai mari și care să aibă nevoie de forță de muncă semnificativă.
  • Încurajarea economiei locale: Odată cu atragerea rezidenților pe locuri de muncă din Cisnădie, aceștia vor alege să cheltuie local, iar firmele locale din servicii și comerț vor prospera.
  • Oportunitate turistică: Ne propunem să avem în Cisnădie o activitate turistică dinamică și coerent administrată, cu centrul de greutate pe axa Cisnădioara – Cisnădie.

  Măsuri

  1. Extindem Zona industrială Cisnădie (Est): Vom mări actuala zonă industrială pentru a oferi noi spații pentru activități de producție, logistică și servicii.
  2. Birou One-Stop-Shop pentru firme: Vom îmbunătăți comunicarea atât între firme cât și în relația dintre firme și administrația locală sau instituțiile avizatoare printr-un birou One-Stop-Shop pentru firme (online și fizic).
  3. Parc Tehnologic între Cisnădie și Arhitecților: Vom înființa un Parc tehnologic între Cartierul Arhitecților și Cisnădie Vatră în care se vor desfășura activități economice din categoriile IT&C, Mecatronică și Cercetare – Dezvoltare.
  4. Structuri de sprijin al afacerilor: Creăm structuri de sprijin (parcuri/zone industriale) astfel dimensionate încât să fie atractive pentru firme mari raportate la obiectele de activitate economică.
  5. Stimulare și promovare investiții noi: Vom oferi pachete de stimulente financiare pentru firmele care investesc în zonele industriale nou create. Vom promova aceste noi oferte pentru mediul de afaceri prin toate instrumentele de marketing aplicabile.
  6. Susținere activități turistice: În colaborare cu deținătorii de infrastructuri de turism și agrement, cu administratorii obiectivelor turistice de interes găsim soluții pentru stimularea activităților turistice și de servicii conexe.
  7. Brand turistic local: Creăm și promovăm brandul turistic local.
  8. Comunicare cu partenerii: Vom crea punți de comunicare solide prin care va fi stabilită o bună colaborare cu structurile asociative din domeniu (patronate), structuri de nivel local, regional, cu universitățile și cu organizațiile de cercetare-dezvoltare.
  9. Promovarea afacerilor locale: Vom participa activ la târguri de afaceri și vom promova oferta locală.

  Cisnădia eficient administrată.

   

  ~ Administrația locală ~

  În fața unei administrații locale opace și clientelare din Cisnădie, care favorizează interesele restrânse în detrimentul comunității, ne angajăm să reformăm și să aducem transparență, eficiență și dezvoltare echilibrată, servind astfel interesele tuturor cetățenilor.

  Ce vrem să facem ?

  Performanță în fonduri europene

  Oficii ale primăriei în Arhitecților și Cisnădioara

  Transparență și digitalizare

  Cisnădia Eficient Administrată, pe scurt.

  Probleme

  • Administrația transferă ineficiența sa pe umerii cetățenilor, având cele mai mari taxe și impozite din întreaga zonă și cele mai mici rate de accesare a fondurilor nerambursabile, în condițiile lipsei investițiilor majore de care au nevoie cetățenii.
  • Administrația actuală prezintă un grad de transparență extrem de redus, fiind de-a dreptul opacă, pentru societatea civilă, cetățenii orașului și pentru mediul de afaceri.
  • Administrația servește preponderent interesele dezvoltatorilor imobiliari în detrimentul interesului general al comunității, respectiv al cetățenilor.
  • Administrația actuală finanțează indirect actori din mediul privat cu resursele comunității (cel mai bun exemplu este reprezentat de situația piscinei publice).
  • Administrația actuală alege să finanțeze activitățile operaționale și de investiții preponderent din veniturile proprii și din vânzarea de terenuri și imobile ale comunității.

  Obiective

  Ne propunem să construim o administrație care lucrează eficient pentru binele cetățenilor, stimulează dezvoltarea economică și îmbunătățește calitatea vieții în Cisnădie.

  • Reformă profundă a primăriei: Vrem să transformăm Administrația Orașului Cisnădie într-un model de competență și integritate, cu zero toleranță față de corupție.
  • Performanță și transparență: Ne angajăm ca administrația să funcționeze la standarde înalte de performanță, fiind complet transparentă față de cetățeni.
  • Gestionare responsabilă a fondurilor: Vom administra banii publici cu maximă responsabilitate și eficiență, asigurându-se că fiecare leu este cheltuit în interesul comunității.
  • Atragerea resurselor externe: Ne vom concentra pe atragerea de fonduri de la stat, din surse europene și din sectorul privat, maximizând impactul fiecărui leu investit.
  • Viziune strategică de dezvoltare: Vom elabora și implementa o viziune strategică de dezvoltare a orașului, sprijinită de planuri de acțiune și proiecte prioritizate, care să aducă beneficii tangibile mediului social și economic

  Măsuri

  1. Performanță în fonduri europene: Pentru aceasta, creăm un compartiment de management de proiect și de atragerea finanțărilor naționale și europene de înaltă performanță: care să fie capabil să creeze și să administreze portofolii de proiecte, să le prioritizeze rațional și echitabil. Serviciul va trebui să fie capabil să practice un management responsabil al portofoliului de proiect de dezvoltare precum și a fiecărui proiect în parte.
  2. Oficii ale primăriei în Arhitecților și Cisnădioara: cu activitate permanentă în Cartierul Arhitecților și cu program part-time în Cisnădioara pentru a fi mai aproape de nevoile cetățenilor.
  3. Optimizarea achizițiilor publice: Ne vom concentra pe îmbunătățirea procesului de achiziții publice, asigurându-ne că este transparent, eficient și în avantajul comunității.
  4. Transparență și digitalizare: Ne angajăm să creăm o primărie transparentă, atât fizic cât și online, prin investiții în digitalizare care să faciliteze accesul cetățenilor la informații și servicii.
  5. Dezvoltare urbanistică echilibrată: Ne angajăm să lucrăm îndeaproape cu dezvoltatorii imobiliari pentru a asigura că dezvoltările urbanistice respectă atât interesele comunității, cât și reglementările urbanistice, creând un echilibru între dezvoltare și conservarea identității orașului.
  6. Profesionalizarea serviciilor tehnice și de urbanism: Ne propunem să îmbunătățim calitatea și eficiența serviciilor tehnice și de urbanism, prin formare profesională continuă și adoptarea celor mai bune practici în domeniu.
  7. Parteneriate strategice pentru dezvoltare: Vom iniția parteneriate curajoase cu sectorul privat, stimulând investițiile în proiecte care aduc beneficii tangibile comunității, preferabil prin finanțări nerambursabile.

    

   Cisnădia incluzivă.

   ~ Sănătate și solidaritate socială ~

   În fața unei administrații care nu are o viziune clară, solidă și coerentă în ceea ce privește solidaritatea socială și nu reușește să asigure măcar medicina primară în toate zonele Orașului, noi ne angajăm să corectăm aceste deficiențe și să dezvoltăm mai eficient aceste două domenii.

   Ce vrem să facem ?

   Atragem medici buni pentru Spitalul Orășenesc

   Investim în spital prin surse de finanțare europene

   Construim locuințe sociale prin finanțări nerambursabile

   Cisnădia Incluzivă, pe scurt.

   Probleme

   • Deși sunt prezente structuri de asistență socială, considerăm că se poate îmbunătăți calitatea și efectul acestor servicii prin finanțarea de proiecte sociale, colaborare mai bună cu ONG-urile din domeniu și prin crearea de centre comunitare și de tip respiro.
   • În domeniul sănătății, deși au fost realizate investiții, observăm că există doar două cabinete de medicină de familie în Cartierul Arhitecților, aceștia fiind nevoiți să apeleze la Municipiul Sibiu pentru astfel de servicii datorită proximității și ofertei mai bune.
   • În procesul de alocare a locuințelor către persoanele în dificultate și a terenurilor pentru tineri conform Legii 15/2003, observăm că administrația Orașului Cisnădie nu aplică proceduri clare și transparente.

   Obiective

   Ne propunem să continuăm investițiile curente în sănătate, însoțite de o creștere a calității și disponibilității. Vom acorda o importanță mai mare solidarității sociale atât prin reglementări clare și corecte cât și prin dezvoltarea de noi infrastructuri.

   • Calitate și acces la sănătate: Vrem să atragem și să păstrăm medicii buni prin asigurarea celor mai bune condiții pentru a-și desfășura activitatea. Ne dorim un acces mai facil la sănătate pentru toate zonele Orașului.
   • Solidaritate și incluziune socială: Ne dorim ca prin organizații precum Clubul Pensionarilor, ONG-urile locale, Centrele Comunitare și proiecte precum Agenda Comunității să realizăm un ecosistem de ajutor reciproc în care aducem speranță și zâmbete în inima tuturor persoanelor implicate.
   • Locuințe sociale și reglementare: Ne dorim creșterea numărului de locuințe sociale și o reglementare clară și transparentă atât în repartizarea acestora cât și în alocarea terenurilor pentru tineri.

   Măsuri

   1. Atragem medici buni pentru Spitalul Orășenesc: Dorim să oferim medicilor rezidenți, primari și specialiști cele mai favorabile condiții, astfel încât aceștia să fie determinați să activeze în Spitalul Orășenesc. Avem în vedere asigurarea de locuințe de calitate, complet dotate și prime de instalare.
   2. Investim în spital prin surse de finanțare europene: Vom sprijini Spitalul Orășenesc în continuare să acceseze surse de finanțare pentru modernizare și dotare cu echipamente medicale de ultimă generație și să își perfecționeze capacitatea de management precum și sistemele digitale.
   3. Construim locuințe sociale prin finanțări nerambursabile: Ne dorim să construim în Cisnădie locuințe sociale și pentru asta vom accesa finanțări nerambursabile.
   4. Centru de permanență: Explorăm posibilitățile, în colaborare cu Centrele Medicale de Urgență, de a înființa un centru de permanență în Cartierul Arhitecților.
   5. Asistență pentru dizabilități: Ne dorim realizarea unor structuri de tip respiro pentru copiii cu dizabilități grave și severe, oferind sprijin familiilor acestora, în colaborare cu ONG-uri din domeniu.
   6. Centru comunitar integrat: Dorim să creăm un centru comunitar integrat în Cartierul Arhitecților pentru a veni în întâmpinarea nevoilor familiilor tinere, familiilor uniparentale sau a celor aflați temporar în dificultate.
   7. Medicină primară: Comunicăm cu medicii de familie și îi sprijinim pentru a rezolva problemele legate de spații de funcționare și oferim asistență în accesarea de finanțări nerambursabile pentru mobilier și echipamente medicale performante.
   8. Facilităm deschiderea cabinetelor: Vom sprijini medicii de familie să își deschidă cabinete în Cartierul Arhitecților și în Cisnădioara.
   9. Colaborăm pentru conștientizare: Vom încuraja organizațiile non-guvernamentale din domeniu pentru a derula în teritoriu activități de conștientizare a populației pentru prevenția diferitelor boli și pentru a promova un stil de viață sănătos.
   10. Corectitudine și transparență: Vom crea și vom aplica proceduri clare, corecte și transparente pentru alocarea imobilelor către persoanele aflate în dificultate și pentru alocarea terenurilor pentru tineri.

    

   Cisnădia comunității.

   ~ Comunitățile împreună ~

   În fața unei administrații care favorizează divizarea și slăbirea legăturilor între cisnădieni, ne angajăm să întărim unitatea și sentimentul de apartenență la comunitatea orașului.

   Ce vrem să facem ?

   Centre Comunitare în cele 3 zone

   Agenda Comunității, finanțată de Consiliul Local

   Organizarea de întâlniri și activități culturale

   Cisnădia comunității, pe scurt.

   Probleme

   • Diversitate și fragmentare comunitară: Comunitatea din Cisnădie are trei zone funcționale distincte (Cisnădie vatră, Arhitecților, Cisnădioara), fiecare cu caracteristici proprii, ceea ce duce la o fragmentare a sentimentului de apartenență.
   • Lipsa unui sentiment de apartenență: Mulți locuitori nu se identifică ca fiind parte a comunității Cisnădiei, în parte din cauza lipsei de sprijin în rezolvarea problemelor infrastructurale și a lipsei de consultare în planificarea urbanistică.
   • Izolarea Cartierului Arhitecților: Locuitorii recent stabiliți în Cartierul Arhitecților suferă de izolare din cauza distanței de Cisnădie și lipsei infrastructurii publice adecvate, afectând în special familiile tinere și cele cu copii, care nu beneficiază de facilitățile necesare.
   • Divizarea administrativă: Acțiunile administrative anterioare au accentuat diviziunea comunității pe trei axe principale, contribuind la fragmentarea sentimentului de coeziune.

   Obiective

   Ne propunem să depășim fragmentările actuale și să consolidăm legăturile dintre diversele segmente ale comunității, pentru a îmbunătății coeziunea și sentimentul de apartenență în rândul locuitorilor orașului.

   • Promovarea unității comunitare: Construim o societate unită în Cisnădie, în care fiecare zonă a orașului și fiecare locuitor să se simtă parte integrantă a întregii comunități. 
   • Dezvoltarea spiritului comunitar: Vrem să cultivăm un sentiment puternic de mândrie și apartenență la Comunitatea Orașului Cisnădie, indiferent de zona de rezidență.
   • Valorizarea patrimoniului istoric: Ne propunem să promovăm și să prețuim moștenirea istorică a zonei, sporind astfel legătura locuitorilor cu istoria și cultura locală.
   • Dezvoltarea unei comunități incluzive: Dorim să creăm o comunitate deschisă și primitorie, care să înțeleagă și să se preocupe activ de nevoile tuturor cetățenilor, inclusiv ale noilor veniți.

   Măsuri

   1. Centre Comunitare în cele 3 zone: Stabilim Centre Comunitare în fiecare dintre cele trei zone funcționale ale orașului, asigurându-ne că acestea sunt bine amplasate, dimensionate și echipate pentru a servi nevoilor diverse ale comunității.
   2. Agenda Comunității, finanțată de Consiliul Local: Vom dezvolta o Agendă a comunității Cisnădie, finanțată de către Consiliul Local pe bază de concurs de proiecte și prin care se vor finanța proiecte cu conținut social relevant, cu accent pe categoriile vulnerabile.
    1. Crearea de Zone ale Comunității: Dezvoltăm două zone strategic amplasate între Cartierul Arhitecților și Cisnădie, precum și între Cisnădie și Cisnădioara, însoțite de facilități comerciale și de servicii, pentru a atrage populația internă și externă și a promova spiritul comunitar și creșterea economică.

    2. Organizarea de întâlniri și activități culturale: Inițiem întâlniri periodice între administrația orașului și locuitorii din cele trei zone funcționale, pe teme de interes comun, și organizăm evenimente culturale care să încurajeze participarea activă a comunităților din toate zonele.
    3. Alocarea echilibrată a resurselor: Distribuim resursele financiare într-un mod echitabil și transparent în toate cele 3 zone ale orașului, pentru a contribui la o dezvoltare echilibrată și armonioasă a întregii comunități cisnădiene.
    4. Clubul Pensionarilor: Dorim să acordăm sprijin pentru funcționarea Clubului Pensionarilor din Cisnădie, unde vom promova diverse acțiuni și proiecte comunitare prin care seniorii vor avea posibilitatea să se implice activ în comunitatea locală.

     

    Cisnădia conectată.

    ~ Relația cu vecinii, Administrația Județeană și Structurile Intercomunitare ~

    Prin contrast cu administrația actuală a Cisnădie care este neinteresată de colaborarea cu Municipiul Sibiu și alte UAT-uri învecinate pentru rezolvarea problemelor cetățenilor, noi ne propunem să dezvoltăm pro-activ comunicarea și colaborarea cu acestea în beneficiul cetățenilor.

    Ce vrem să facem ?

    Colaborare deschisă și pragmatică cu Sibiul

    Proiecte comune cu localitățile vecine

    Participare proactivă în asociațiile de dezvoltare

    Cisnădia Conectată, pe scurt.

    Probleme

    • Colaborarea cu Șelimbărul a rămas la stadiul de intenții, fără realizări concrete. Aceasta ar fi importantă din cauza dezvoltărilor urbane învecinate și a infrastructurii comune de transport, apă, etc.
    • Cisnădie face parte din Asociații de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) precum ADI Eco și ADI Transport, însă nu există suficiente informații despre proiectele promovate în colaborare cu acestea și nu s-a observat o strategie coerentă pentru realizarea infrastructurii de apă și apă uzată în cadrul proiectelor de Infrastructură Mare.
    • Colaborarea cu Consiliul Județean Sibiu este deficitară, în special în ceea ce privește întreținerea unora din infrastructurile deținute de acesta (precum drumuri Județene), iar administrația locală pare să nu reușească să sensibilizeze CJ pentru reabilitarea acestor infrastructuri.
    • Deși face parte din coroana 1 a Zonei Metropolitane Sibiu, administrația locală nu pare să înțeleagă pe deplin conceptul de Zonă Metropolitană și nu întreprinde acțiuni vizibile pentru a obține locul corespunzător în interiorul Zonei Metropolitane Sibiu.

    Obiective

    Ne propunem să obținem relații bune de comunicare și colaborare cu toți vecinii, administrația județeană și asociațiile de dezvoltare intercomunitară.

    • Colaborare deschisă: Urmărim activ colaborarea cu Municipiul Sibiu și restul unităților administrativ-teritoriale vecine, prin relații corecte, orientate pe a găsi soluții și a propune teme viabile împreună cu Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară din care facem parte.
    • Contribuție metropolitană: Ne dorim ca Cisnadia să devină un actor relevant în cadrul Zonei Metropolitane Sibiu și să acționeze pentru a-și atinge obiectivele. Cisnădia trebuie să contribuie la dezvoltarea Zonei Metropolitane Sibiu prin propuneri concrete de proiecte și de parteneriate pentru dezvoltare.
    • Cooperare administrativă: Ne dorim, de asemenea, să stabilim relații bune de colaborare și parteneriat cu Consiliul Județean Sibiu.

    Măsuri

    1. Colaborare deschisă și pragmatică cu Sibiul: Vom aborda relația cu Municipiul Sibiu cu inteligență și diplomație, axându-ne pe relația istorică foarte bună între cele două comunități, pe moștenirea săsească comună, pe realitățile sociale și pe tendințele previzionate.
    2. Proiecte comune cu localitățile vecine: Ne vom concentra pe proiecte comune, în interesul comunității,  pentru relații bune cu vecinii noștri, căutând soluții avantajoase pentru ambele părți, abordând diferențele politice cu seriozitate, proactivitate și ajutor reciproc.
    3. Participare proactivă în asociațiile de dezvoltare: Vom participa proactiv în cadrul Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară pentru a include proiectele pentru dezvoltare a infrastructurilor. Vom propune soluții de finanțare și vom contribui la optimizarea proiectelor ADI pentru obținerea de fonduri.
    4. Colaborăm în pofida diferențelor: Anticipăm diferențe politice cu Consiliul Județean Sibiu. Ne bazăm pe diplomație și parteneriate, implicând consilierii județeni, pentru a obține o bună comunicare și colaborare.
    5. Beneficii datorită zonei metropolitană: Zona Metropolitană Sibiu (ZMS) este o provocare majoră în viitor. Chiar dacă cadrul legislativ este complicat și puțin realist, este crucial ca Cisnadia să-și asigure locul care îi revine în ZMS încă din 2025. Înțelegând mecanismele ZMS și sprijinind echipa executivă în gestionarea proiectelor, putem deveni actori cheie și aduce beneficii comunității.

    Cisnădia verde.

    ~ Gestiunea deșeurilor și Protecția mediului ~

    În fața unei administrații ineficiente care a impus cele mai mari taxe de salubrizare din întreaga zonă a Sibiului, care a susținut o reducere a spațiilor verzi și o poluare crescută, ne propunem să revitalizăm orașul printr-o abordare sustenabilă, concentrându-ne pe implementarea unui sistem eficient de gestiune al deșeurilor, îmbunătățirea spațiilor verzi și promovarea mobilității electrice.

    Ce vrem să facem ?

    Scădem semnificativ taxa de salubrizare

    Protejăm mediul și păstrăm curățenia orașului

    Mai multe spații verzi.

    Cisnădia Verde, pe scurt.

     Probleme

    • Colectarea deșeurilor menajere în oraș este doar într-o mică măsură selectivă, nu există modalităti de a stimula populația să facă colectare selectivă, nu există monitorizare video a locațiilor de colectare etc ceea ce a dus și la cea mai mare taxă de salubrizare din întreaga zonă.
    • Orașul se confruntă cu o lipsă semnificativă de spații verzi atât pe străzile urbane, cât și în parcul public. Aceasta este agravată de acțiunile administrației de a reduce spațiile verzi pentru a face loc construcțiilor și parcărilor auto, fără a avea un plan pe termen lung.
    • Neglijența Administrației orașului pentru spațiile verzi din oraș reiese și din faptul că Primăria nu se conformează obligațiilor legale general valabile, cum ar fi realizarea Registrului Local al spațiilor Verzi.
    • În absența unui sistem de preluare a apelor uzate, locuitorii din Cisnădioara se bazează pe soluții precum bazinele vidanjabile și fosele septice, ceea ce duce la poluarea apelor freatice și la apariția unor mirosuri neplăcute, afectând calitatea vieții.
    • În Cartierul Arhitecților, creșterea rapidă a populației și dezvoltărilor imobiliare fără planificarea spațiilor verzi și a căilor de acces adecvate au dus la creșterea poluării cu noxe și pulberi, în speciale în imediata proximitate a Drumului Județean Sibiu – Cisnădie.

    Obiective

    Ne propunem să transformăm Cisnădia într-un oraș mai verde și sustenabil, prin promovarea mobilității electrice, încurajarea energiei regenerabile și implementarea unui sistem eficient de gestionare a deșeurilor.

    • Gestiune eficientă a deșeurilor și scăderea taxei de salubritate: Colectarea selectivă reală a deșeurilor și scăderea taxei de salubrizare (care acum este cea mai mare din zonă).
    • Amplasarea stațiilor de încărcare pentru autovehicule electrice: Sprijinim utilizarea autovehiculelor electrice prin amplasarea strategică a stațiilor de încărcare, inclusiv în Cartierul Arhitecților, unde această nevoie este cea mai mare, contribuind astfel la protejarea mediului și promovarea mobilității sustenabile.
    • Încurajarea utilizării energiei verzi: Dorim să stimulăm investițiile private în energie regenerabilă, precum panourile fotovoltaice, prin oferirea de instrumente de sprijin și facilități. Vom explora posibilitățile de atragere a fondurilor nerambursabile pentru construirea parcurilor fotovoltaice publice, consolidând angajamentul orașului Cisnădie către o traiectorie verde și sustenabilă.

    Măsuri

    1. Scădem semnificativ taxa de salubrizare: Creștem nivelul colectării selective, creștem conformarea (număr real de persoane declarate), implementăm sisteme eficiente de cip pe pubelă și monitorizare a ridicărilor, monitorizare video etc și astfel ținem sub control costurile cu procesarea deșeurilor. Localități învecinate au reușit, putem și noi.
    2. Protejăm mediul și curățenia orașului: Acționăm împotriva poluării cu deșeuri menajere și deșeuri din construcții, salubritate, noxe și pulberi, ape de suprafață în colaborare directă cu Agenția de Protecția Mediului și cu Garda de Mediu.
    3. Mai multe spații verzi: Adăugăm noi spații verzi în zonele unde acestea nu există (precum Cartierul Arhitecților).
    4. Îmbunățățim infrastructura de apă și canalizare în Arhitecților: Realizăm un sistem avansat de preluare și transport al apelor uzate din Cartierul Arhitecților, inclusiv pentru viitoarele dezvoltări urbane, direcționând apele uzate către Stația de epurare de la Mohu. Acest proiect va fi inclus în ADI apă, cu finanțare asigurată prin Programul Sectorial Dezvoltare Durabilă 2021-2027.
    5. Extindem sistemul de canalizare în Cisnădioara: Construim un sistem centralizat de alimentare cu apă și canalizare în Cisnădioara pentru a răspunde nevoilor în creștere ale zonei, integrând acest proiect în cadrul ADI apă pentru finanțare prin Programul Sectorial Dezvoltare Durabilă 2021-2027.
    6. Îmbogățim spațiilor verzi: Îmbunătățim aspectul și calitatea mediului în Parcul Magura din Cisnădie prin plantarea de arbori cu creștere rapidă și instalarea de toalete publice, creând astfel un spațiu mai prietenos și accesibil pentru cetățeni.
    7. Implementăm Registrul Local al Spațiilor Verzi: Înființăm și menținem Registrul Local al Spațiilor Verzi conform legislației în vigoare, pentru a gestiona și proteja mai eficient zonele verzi din oraș.
    8. Promovăm utilizarea autovehiculelor electrice: Instalăm stații de încărcare pentru autovehiculele electrice, distribuite strategic în oraș pentru a susține tranziția către o mobilitate mai curată și mai sustenabilă.
    9. Susținem energia regenerabilă și eficiența energetice: Încurajăm adoptarea panourilor fotovoltaice de către rezidenți prin reducerea impozitelor locale. Vom atrage finanțări nerambursabile pentru construirea unui parc fotovoltaic public și pentru reabilitarea energetică a clădirilor rezidențiale și publice, contribuind astfel la obiectivele de sustenabilitate ale orașului.