Dezastrul din învățământul cisnădian

Mihaela-Carmen Seușan, consilier local USR Cisnădie, își exprimă îngrijorarea cu privire la rezultatele slabe obținute de elevii Liceului Tehnologic Cisnădie la simularea examenului de Bacalaureat. Ea consideră că este necesar un dialog autentic cu toți factorii interesați de educația din Cisnădie pentru a găsi soluții potrivite provocărilor din domeniul educației. 

„Dragi cisnădiene și cisnădieni!

❗ Am aflat, cu îngrijorare, dar fără surprindere, despre rezultatele obținute de elevii Liceului Tehnologic Cisnădie, la simularea examenului de Bacalaureat din această primăvară.

❓ În situații de genul acesta, din păcate, tendința este de a căuta vinovați, însă consider că această abordare nu ajută la remedierea situației. 

🤝 Este nevoie de un dialog autentic cu toți factorii interesați de educația din Cisnădie: conducerea instituțiilor de învățământ, cadre didactice, părinți, administrație locală, agenți economici, beneficiari direcți și  indirecți ai educației, pentru găsirea unor soluții potrivite provocărilor din educație.

1️⃣ De ce spun că nu mă surprind rezultatele? Deoarece am constatat un oarecare declin al acestei instituții  încă din anul 2017, când numărul de elevi era atât de scăzut ( 240 preșcolari și elevi), încât  unitatea era în pericol de a-și pierde statutul de unitate cu personalitate juridică și, în consecință, și postul de director. O unitate de învățământ trebuie să școlarizeze cel puțin 300 elevi pentru a avea personalitate juridică, iar o grădiniță, 200 preșcolari.

În acel an, administrația locală a încercat “salvarea” liceului, propunând o nouă rețea școlară, arondând acestuia, Grădinița nr. 6. Evident că astfel Grădinița 6 din Cisnădie a pierdut statutul de personalitate juridică.

2️⃣ S-a mai încercat salvarea școlii și în anul 2021 când s-a înființat secția de sport, pentru a atrage elevii către acest liceu și pentru a-l dezvolta. Numărul de elevi a crescut cu 28, la nivel primar, cu 20 la nivel gimnazial. La liceu numărul de elevi a rămas același.

🧩 De sunt îngrijorată? Liceul Tehnologic din Cisnădie  a fost inclus, în anul 2018, în lista liceelor eligibile pentru runda a doua de granturi în cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar/Romania Secondary Education Project (ROSE) și  a beneficiat și de finanțare în acest proiect . Proiectul ROSE, în valoare totală de 200 de milioane de euro, a fost finanțat integral de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), în baza Legii nr. 234/2015 pentru ratificarea Acordului de Împrumut (Proiectul privind învățământul secundar) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Era anul în care, dacă îmi aduc bine aminte, reușita la examenul de bacalaureat din sesiunea iulie a fost de 0%. 

În cadrul proiectului ROSE s-au derulat, după cum aflăm de pe site-ul instituțional al Liceului Tehnologic din Cisnădie, activități precum:

 – Consiliere de grup prin activități dezbatere.

 – Program de pregătire suplimentară la disciplinele la care elevii susțin examen: Limba și literatura română, Matematică și Biologie.

Cu toate acestea, constatăm că rezultatele nu s-au îmbunătățit.

 În calitate de consilier local, preocupată de declinul școlii, am dorit să mă implic și mi-am exprimat disponibilitatea de a face parte din Consiliul de Administrație al liceului, pentru a valorifica experiența mea de expert în educație, manager educațional, de formator în domeniul calității educației, pentru a mă pune în slujba  educației. Din păcate, majoritatea din Consiliul Local nu a considerat ca fiind potrivită prezenta mea în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic din Cisnădie.

Cunoscând starea educației din Cisnădie, am propus, în repetate rânduri, o reorganizare a rețelei școlare, pentru a asigura condiții pentru îmbunătățirea rezultatelor elevilor, pentru o eficientizare a cheltuielilor. Propunerea noastră de a analiza, în cadrul Consiliului Local, posibilitatea de reorganizare a rețelei școlare a rămas, până în  prezent, fără efect. 

✅ În mod firesc, în situația în care lucrurile nu funcționează conform așteptărilor sau conform misiunii asumate, liderii, managerii, responsabilii, factorii interesați realizează o analiză obiectivă a situației, pentru identificarea cauzelor care au generat aceste rezultate și apoi, pentru a găsi împreună soluții pentru remedierea problemelor.

❓ Care ar putea fi cauzele care au dus la această situație? Să fie oare oferta curriculară neatractivă sau insuficient orientată către nevoile elevilor sau ale societății? Să fie lipsa resurselor materiale și financiare? Să fie nivelul competențelor cadrelor didactice? Să fie oare relația cu comunitatea, lipsa sprijinului părinților  și legătura cu aceștia? Să fie oare lipsa motivației elevilor  în învățare sau nivelul de cunoștințe pe care îl au elevii la intrarea în liceu? Să fie oare modul în care s-a realizat managementul instituțional,  viziunea asupra educației sau misiunea asumată de școală?

📢 Nu putem ști sigur, dar putem presupune. Și pentru a nu porni de la presupuneri greșite, invit toți factorii interesați de educație la un dialog, pentru a contribui la reașezarea Liceului Tehnologic din Cisnădie pe harta învățământului de calitate și pentru a contribui la dezvoltarea învățământului cisnădian, în general.

Pentru dotarea unităților de învățământ din Cisnădie, s-au valorificat, în sfârșit, oportunitățile de finanțare prin diferite instrumente, cum ar fi cele oferite prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Sperăm ca proiectul depus să primească și finanțarea solicitată.

🏢 În calitate de consilier local din partea USR, voi organiza în luna mai a acestui an, cu sprijinul colegilor mei, o masă rotundă cu toți factorii interesați de educație din orașul Cisnădie, pentru identifica căi și modalități de creștere a calității serviciilor educaționale pentru copiii și elevii din orașul nostru.

Vă așteptăm cu drag și cu speranță în mai bine!”

Fii alături de noi !

E timpul să nu mai fii indiferent ! Înscrie-te ca membru sau simpatizant și hai să schimbăm împreună politica din România.