Analiză PUZ Str. Lungă

Problemele majore din spatele proiectului de vânzare a terenurilor de pe str. Lungă

În Ședința Consiliului Local din 30 ian 2024 s-a dorit a fi aprobat Proiectul care prevede vânzarea unui număr de 140 imobile terenuri arabile situate în intravilanul Orașului Cisnădie, strada Lungă fn. Aceste parcele fac parte din PUZ-ul realizat de Primăria Cisnădie pe o suprafață de cca 21.200 mp, amplasat între Cisnădie și Cisnădioara, pe str Lungă.

Analizând acest PUZ am observat următoarele:

 • Din cele 21,2 Ha, nu a fost reglementată și avizată de către Agenția de Protecție a Mediului aproape 37% din suprafață, care reprezintă zonă inundabilă. Această zonă va fi reglementată după efectuarea lucrărilor de regularizare a cursului de apa;
 • Se propune un drum de 2 benzi de la Cisnădioara la Cisnădie fără să fie studiat impactul traficului în Cisnădioara și Cisnădie. Problemele de trafic în zonele afectate de această nouă dezvoltare rezidențială ar fi trebuit analizate în cadrul unui Studiu de trafic.
 • Rețelele edilitare. Sistemul de Gospodărire a Apelor (SGA) a dat două soluții: alimentare prin puțuri proprii + bazine vidanjabile la fiecare parcelă sau racordarea la rețelele din Cisnădie (la circa 300 m de limita zonei PUZ). Din cele două soluții date de SGA, Agenția de Protecție a Mediului acceptă numai racordarea la rețelele existente. Este specificat că soluția de racordare va fi studiată în faza ulterioară de proiectare, dar nu se vor emite Autorizații de Construire înaintea realizării proiectului de rețele edilitare.
 • Zonele verzi propuse au dimensiuni foarte reduse și nu sunt amplasate în zona centrală a viitorului cartier.
 • Nu este prevăzută o zonă care să rămână în patrimoniul public local și care să permită realizarea unor investiții publice viitoare.

Suprafața însumează circa 78.000 mp la un preț de pornire de 60 euro/ mp. Așadar, din vânzarea parcelelor s-ar obține venituri de aproximativ 4.680.000 euro

Proiectul impune Primăriei Cisnădie responsabilitatea pentru realizarea infrastructurii esențiale:

 • Realizarea drumului de legătură Cisnădioara – Cisnădie;
 • Realizarea străzilor din interiorul PUZ-ului;
 • Racordarea la rețelele de apă-canal din Cisnădie, str. Lungă;
 • Realizarea rețelei interioare apă-canal;
 • Lucrările de regularizare a cursului de apă;
 • Realizare iluminatului public;

Costurile acestor lucrări sunt estimate la minimum 3.200.000 de euro.

Așadar, din prețul estimat de 60 euro/ mp, Primăria va trebui să facă investiții pentru realizarea infrastructurii esențiale de 41 euro/ mp. Conform valorilor estimate, Primăria va realiza un profit financiar direct de 1.480.000 euro, adică 19 euro/ mp.

Aceste analize tehnice și economice ar trebui să fie parte din Studiul de Oportunitate, anexa la HCL nr.. / 30 ianuarie 2024. Iar Primăria ar fi trebuit să își asume alocarea fondurilor necesare realizării infrastructurii esențiale noii dezvoltării urbanistice într-un termen definit și asumat în fața viitorilor proprietari.

Noi ne amintim că primarul a spus,  într-o ședința de Consiliu Local, că banii obținuți din aceste vânzări sunt necesari pentru modernizări în oraș, complementare cu investițiile din PNDL care sunt în execuție în acest moment (străzi și iluminat public).

Acest tip de abordare a dezvoltării urbane în Cisnădie demonstrează un nivel maxim de superficialitate. Având în vedere și faptul că administrația actuală a aprobat și a monitorizat, pe bandă rulantă, implementarea PUZ-urilor din Cartierul Arhitecților, noi dorim să tragem un semnal de alarmă cu privire la aceste practici care sunt total împotriva comunității cisnădiene.  

Credem că sunt ascunse interese meschine, de a înstrăina cu orice cost terenuri din patrimoniul public al orașului nostru. Graba cu care se derulează aceste operațiuni acum, în ultimul an de mandat, arată o gestionare total iresponsabilă a resurselor Cisnădiei. 

Toate aceste decizii ar trebui să fie luate într-un mod care să servească interesele pe termen lung ale comunității, nu doar pe cele imediate sau personale ale câtorva indivizi.

Fii alături de noi !

E timpul să nu mai fii indiferent ! Înscrie-te ca membru sau simpatizant și hai să schimbăm împreună politica din România.