Propuneri Buget Cisnădie 2024

Propunerile USR Cisnădie pentru bugetul Orașului în 2024

Anul 2024 este un an crucial pentru atragerea fondurilor nerambursabile pentru dezvoltarea orașelor. Anul acesta vor fi disponibile o multitudine de oportunități de finanțare pentru orașele din Regiunea “Centru”. 

Din analiza propunerii de buget pentru anul 2024, prezentată de Primăria Orașului Cisnădie, aceste oportunități sunt ignorate cu desăvârșire.

Pentru a sprijini comunitatea din Cisnădie și în speranța că vom determina Primăria să acceseze fondurile europene mult necesare dezvoltării orașului, am identificat liniile de finanțare disponibile în cadrul Programului Regional „Centru” pentru anul acesta. 

Așadar, prezentăm 21 de propuneri de investiții pentru bugetul anului 2024. Aceste propuneri vizează alocarea de fonduri pentru elaborarea proiectelor, realizarea studiilor tehnice și obținerea de consultanță pentru accesarea fondurilor europene în cadrul a 6 proiecte majore. Subliniem că toate aceste proiecte se încadrează în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Orașului Cisnădie 2021-2030 și îndeplinesc cerințele de eligibilitate ale liniilor de finanțare.

Dacă Primăria Cisnădie va înțelege importanța momentului și va decide să includă aceste propuneri în bugetul de investiții, urmând să le pună în aplicare pentru elaborarea documentațiilor necesare, atunci Cisnădia va putea beneficia, în anii următori, de proiecte de investiții esențiale ce se adresează nevoilor urgente ale comunității.

Proiecte de regenerare urbană

 • Reabilitarea Ansamblului urban Centrul Istoric – oraș Cisnădie, înscrise în LMI cod SB-II-a-A-12354. Valoare finanțare nerambursabilă proiect: 19.960.000 lei
 • Reabilitarea Ansamblului rural Centrul Istoric – localitate Cisnădioara, înscris în LMI cod SB-II-a-A-12539. Valoare finanțare nerambursabilă proiect: 19.980.000 lei

Proiect de dezvoltarea a mobilității urbane

 • Dezvoltarea mobilității urbane în orașul Cisnădie – Modernizare str. Lungă (limita Cisnădie) și str. Konrad (Cisnădioara), realizare piste de biciclete, iluminat public, achizitie microbuze electrice. Valoare finanțare nerambursabilă proiect: 12.400.000 lei

Proiect de dezvoltare digitală

 • Crearea unei platforme digitale pentru managementul integrat al bunurilor publice ale orașului Cisnădie – Valoare finanțare nerambursabilă proiect: 1.122.000 lei

Proiecte de dezvoltare a infrastructurii educaționale

 • Crearea unei unități de învățământ primar și gimnazial cu capacitatea 384 elevi în Cartierul Arhitecților – Valoare finanțare nerambursabilă proiect: 24.800.000 lei
 • Modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic din Cisnădie – Valoare finanțare nerambursabilă proiect: 18.600.000 lei

De asemenea, am inclus o propunere bugetară pentru achiziția unui teren intravilan, cu acces la utilități, pentru realizare unei unități de învățământ antepreșcolar și preșcolar în Cartierul Arhitecților, în valoare estimată de 1.750.000 lei.

Justificăm această propunere și subliniem importanța ei astfel: 

 1. Proiectul este în conformitate cu prevederile Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a orașului Cisnădie 2021-2030.
 2. În întregul oraș Cisnădie, lipsește o unitate de învățământ antepreșcolar, ceea ce indică o lacună importantă în sistemul educațional local.
 3. În cartierul Arhitecților din Cisnădie, nu există nicio unitate de învățământ antepreșcolar și preșcolar de stat, ceea ce subliniază o nevoie clară în comunitate.
 4. Cea mai apropiată unitate de învățământ preșcolar de stat este situată la o distanță considerabilă, 6.8 km, față de centrul Cartierului Arhitecților, făcând accesul dificil pentru locuitorii cartierului.
 5. În Cartierul Arhitecților nu există terenuri disponibile în domeniul public al orașului Cisnădie care să permită realizarea unei astfel de investiții publice.
 6. Achiziția unui teren de 4733 mp în zona dezvoltării rezidențiale „Rubin” a fost condiționată de modificări ale PUZ-ului, care ar fi dus la o aglomerare excesivă a zonei. Această propunere nu a fost aprobată de Consiliul Local Cisnădie, datorită impactului negativ.

Fiecare propunere se adresează nevoilor concrete ale comunității, cum ar fi lipsa unităților educaționale din cartierul Arhitecților, necesitatea îmbunătățirii infrastructurii urbane și a accesului la serviciile publice.

Pentru că aceste oportunități nu trebuie ratate, asigurăm Primăria de tot sprijinul nostru în acest demers. Succesul acestor inițiative va avea un impact pozitiv substanțial asupra întregii comunități cisnădiene.

NR.  Conţinut propunere Argumentarea propunerii
1 Servicii de proiectare faza Studiu de Fezabilitate, Studiu istoric si Studii tehnice conexe

Valoare estimata: 385.000 lei (BL) 

Proiect „Reabilitarea  Ansamblului urban ” Centrul Istoric” Oras Cisnadie ”inscris in LMI cod SB-II-a-A-12354”

– Proiect in conformitate cu prevedrile SIDU Cisnadie 2021-2030,
– Oportunitate de finantare identificata prin Programul „Regiunea Centru” 2021-2027 – PRC_P8/OP5/RSO5.1,
– Perioada depunere 29.02.2024 – 28.02.2025

Valoare finantare nerambursabila proiect: 19.960.000 Lei 

Servicii de consultanta accesare fonduri europene nerambursabile prin  Programul “Regiunea  Centru” 2021-2027, apel de proiecte PRC/244/PRC_P8/OP5/RSO5.1/PRC_A44 

Valoare: 160.000 lei (BL) 

Cofinantare 2% din valoarea estimata implementare an 2024 

Valoare: 40.000 lei (BL) 

2 Servicii de proiectare faza Studiu de Fezabilitate, Studiu istoric si Studii tehnice conexe

Valoare estimata: 385.000 lei (BL) 

Proiect „Reabilitarea  Ansamblului rural ” Centrul Istoric” loc Cisnadioara,Oras Cisnadie ”inscris in LMI cod SB-II-a-A-12539”

– Proiect in conformitate cu prevedrile SIDU Cisnadie 2021-2030,
– Oportunitate de finantare identificata prin Programul „Regiunea Centru” 2021-2027 – PRC_P8/OP5/RSO5.1,
– Perioada depunere 29.02.2024 – 28.02.2025

Valoare finantare nerambursabila proiect: 19.980.000 Lei 

Servicii de consultanta accesare fonduri europene nerambursabile prin  Programul “Regiunea  Centru” 2021-2027, apel de proiecte PRC/244/PRC_P8/OP5/RSO5.1/PRC_A44 

Valoare: 160.000 lei (BL) 

Cofinantare 2% din valoarea estimata implementare an 2024 

Valoare: 40.000 lei (BL) 

3 Servicii de Expertiza tehnica strada Lunga (de la limita  Cisnadie) si strada Konrad Cisnadioara

Valoare: 28.000 lei (BL) 

Proiect „Dezvoltarea mobilitatii urbane in Orasul Cisnadie- Modernizarea Strada Lunga(limita Cisnadie) si Strada Konrad (Cisnadioara), Realizare piste de biciclete, Iluminat public, Achizitie microbuze electrice”

– Proiect in conformitate cu prevedrile SIDU Cisnadie 2021-2030,
– Oportunitate de finantare identificata prin Programul „Regiunea Centru” 2021-2027 – PRC_P4/OP2/RSO2.8,
– Perioada depunere 10.11.2023– 10.10.2024

Valoare finantare nerambursabila proiect: 12.400.000 Lei

Servicii de proiectare faza Studiu de fezabilitate, inclusiv studii geotehnice si topografice – modernizare strada Lunga (de la limita Cisnadie) si strada Konrad Cisnadioara”

Valoare: 340.000 lei (BL) 

Servicii de elaborare Studiu de oportunitate „Achizitie microbuze electrice”

Valoare: 18.000 lei (BL) 

Servicii de consultanta accesare fonduri europene prin Programul “Regiunea  Centru” 2021-2027, apel de proiecte PRC/131/PRC_P4/OP2/RSO2.8/PRC_A23

Valoare: 140.000 lei  (BL) 

Cofinantare 2% din valoarea estimata implementare an 2024 

Valoare: 38.000 lei (BL) 

4 Servicii de Consultanta tehnica IT&C

Valoare: 18.000 lei  (BL) 

Proiect „Crearea unei platforme digitale pentru managementul integrat al bunurilor publice ale Orasului Cinsadie”

– Proiect in conformitate cu prevedrile SIDU Cisnadie 2021-2030,
– Oportunitate de finantare identificata prin Programul „Regiunea Centru” 2021-2027 – Prioritatea 2, Interventia 2.1.1,
– Perioada depunere iunie 2024- octombrie 2024

Valoare finantare nerambursabila proiect: 1.122.000 Lei 

Servicii de consultanta accesare fonduri europene prin Programul “Regiunea  Centru” 2021-2027, Prioritatea 2, Interventia 2.1.1

Valoare: 49.000 lei  (BL)

Cofinantare 2% din valoarea estimata implementare an 2024 

Valoare: 4.000 lei (BL)

5 Servicii de proiectare faza Studiu de fezabilitate (inclusiv studii tehnice conexe)

Valoare: 268.000 lei (BL) 

Proiect „ Crearea unei unitati de invatamant primar si gimnazial cu capacitatea 384 elevi in Cartierul Arhitectilor, Orasul Cisnadie, jud Sibiu ”

– Proiect in conformitate cu prevedrile SIDU Cisnadie 2021-2030
– Oportunitate de finantare identificata prin Programul „Regiunea Centru” 2021-2027 – Prioritatea 6, Interventia 6.1.2,
– Perioada depunere martie 2024- iulie 2024

Valoare finantare nerambursabila proiect: 24.800.000 Lei 

Servicii de consultanta accesare fonduri europene prin Programul “Regiunea  Centru” 2021-2027, Prioritatea 6, Interventia 6.1.2 

Valoare: 162.000 lei (BL)  

Cofinantare 2% din valoarea estimata implementare an 2024 

Valoare: 72.000 lei (BL)

6 Servicii de expertiza tehnica a constructiilor 

Valoare: 49.000 lei (BL) 

Proiect „Modernizarea si dotarea Liceului Tehnologic din Cisnadie , jud Sibiu”

–  Proiect in conformitate cu prevedrile SIDU Cisnadie 2021-2030
– Oportunitate de finantare identificata prin Programul „Regiunea Centru” 2021-2027 – Prioritatea 6, Actiunea 6.2,
– Perioada depunere martie 2024- iulie 2024

Valoare finantare nerambursabila proiect: 18.600.000 Lei 

Servicii de proiectare faza Studiu de fezabilitate (inclusiv studii tehnice conexe) 

Valoare: 190.000 lei (BL) 

Servicii de consultanta accesare fonduri europene prin Programul “Regiunea  Centru” 2021-2027, Prioritatea 6, Actiunea 6.2 

Valoare: 144.000 lei (BL) 

Cofinantare 2% din valoarea estimata implementare an 2024

Valoare: 46.000 lei (BL)

7 Achizitie teren intravilan cu acces la utilitati pentru realizare Unitate de invatamant anteprescolar si prescolar in Cartierul Arhitectilor, Cisnadie 

Valoare: 1.750.000 lei (BL)

Fii alături de noi !

E timpul să nu mai fii indiferent ! Înscrie-te ca membru sau simpatizant și hai să schimbăm împreună politica din România.