Din Țara Oltului, Avrigul

Regiunea noastră este unul dintre punctele cu un potențial enorm pentru dezvoltarea agricolă a județului Sibiu, însă are nevoie, ca în toate celelalte cazuri, de ajutor și de oameni dornici să muncească.

 

Pentru a schimba în bine viața celor care locuiesc în această zonă, ne dorim să sprijinim micii fermieri, să încurajăm asocierea producătorilor locali și organizarea de târguri, să-i ajutăm cu campanii de marketing și concursuri de promovare a produselor locale.

 

Propunerile pe care le facem pentru bunăstarea agricultorilor pot crea beneficii într-un timp foarte scurt

 

1. Sprijinirea micilor fermieri şi producători locali prin acordarea de consultanţă de specialitate şi prin acordarea de facilităţi fiscale pentru anumite perioade de timp, în vederea cooptării acestora în asociaţii de producători. S-ar putea amenaja spaţii de depozitare, conservare, ambalare, procesare şi de prezentare/valorificare a produselor lor, inclusiv în marile lanţuri de magazine, fără intervenţia intermediarilor.

 

2. Amenajarea unor spaţii speciale de comercializare – o piaţă volantă pe Valea Avrigului care promovează şi oferă localnicilor și turiştilor posibilitatea de a achiziţiona produse locale.

 

3. Refacerea infrastructurii şi a reţelelor căilor de acces pe câmpuri. Trecerea drumurilor din câmp în categoria drumurilor de exploatare agricolă astfel încât să fie utilizate doar de proprietari şi arendaşi.

 

4. Adoptarea Regulamentului de funcționare a pieței agroalimentare din Avrig și Mârșa și realizarea de puncte de desfacere a produselor locale și în Bradu,
Săcădate și Glâmboaca.

 

5. Un proiect de construire a unei platforme de gunoi unde toţi crescătorii de animale să-şi depoziteze gunoiul de grajd respectând ultimele norme europene. Astfel se vor putea accesa în continuare subvenţiile de sprijin de la UE. Investiţia se poate face din fonduri europene, așa cum s-a realizat în comuna Roşia.

 

Dezvoltarea infrastructurii sportive și facilitarea accesului tuturor copiilor la sporturile de masa:

 

1. Construirea unei baze sportive cu terenuri în aer liber (tenis, baschet, handbal, pistă de alergare) și un teren acoperit și poate chiar o sală de sport destinată publicului larg.

 

2. Înființarea unor cabinete medicale dentare, de fizioterapie și recuperare, kinetoterapie, etc. care să ofere servicii gratuite copiilor și seniorilor cu venituri sub medie sau aflate în dificultate.

 

3. Crearea traseelor de biciclete pe cele mai utilizate rute, care să reflecte o bună conexiune la nivel urban.

 

Avrigul verde

 

1. Apa, aerul și solul sunt viața. Luptăm pentru mediu, luptăm pentru calitatea vieții și a sănătății fiecăruia.

 

2. Adoptarea tuturor măsurilor necesare pentru ca mirosurile degajate de la crescătorii de animale și alte spații care poluează să dispară.

 

3. Identificarea de parcele pentru împădurire cu perdele verzi de salcâm şi tei care vor avea rol de protecţie.

 

Avrigul, partener al antreprenorilor

 

1. Crearea unei zone industriale și elaborarea de politici publice dedicate investitorilor care generează locuri de muncă și venituri mai mari.

 

2. Elaborarea unei strategii privind dezvoltarea unei zone de târguri şi expoziții, menite să asigure promovarea produselor agricole naturale şi să asigure o piață de desfacere pentru aceste produse;

 

3. Organizarea unui târg de meserii, obiecte tradiționale și handmade din UAT Avrig și promovarea acestora ca brand local “Produs în Avrig”.

 

4. Microregiunea Țara Oltului să reprezinte arealul de dezvoltare a zonei industrial, mai ales prin facilitarea si accesul la forța de munca locală.

 

Educația, un rol important în viața oamenilor

 

1. Condiții și dotări în instituțiile de învățământ, centru after – school, cu asigurarea unei mese calde, spații dedicate petrecerii timpului liber;

 

2. Crearea condițiilor pentru instruirea profesorilor şi părinţilor în vederea dobândirii de aptitudini digitale, astfel încât să poată sprijini elevii şi copii pentru aplicarea soluţiilor inovatoare de e-learning, educaţie alternativă şi educaţie continuă;

 

3. Crearea premiselor pentru apariția și dezvoltarea învățământului dual cu internat şi cantină, sprijinirea copiilor cu prezenţă şi rezultate bune la învăţătură din mediul rural sau proveniți din familii cu condiție materială precară prin vouchere de cazare şi masă, astfel încât finalizarea studiilor să se facă în câmpul muncii prin încadrarea la partenerii privați.

 

Avrigul, destinație turistică

 

1. Valea Avrigului, Munții Făgăraș și Oltul sunt doar câteva exemple de resurse pe care le putem valorifica în interesul comunității.

 

2. Credem că în 10 ani, dacă lucrurile merg în direcția bună, turismul va aduce 10% din PIB și va implica 10% din forța activă de muncă prin dezvoltarea destinațiilor regionale și locale puternice și sustenabile, proiectând la nivel internațional o imagine “verde”.

 

3. Valorificarea imensului potențial pe care îl are industria turismului în susținerea unei dezvoltări durabile a economiei locale.

Fii alături de noi !

E timpul să nu mai fii indiferent ! Înscrie-te ca membru sau simpatizant și hai să schimbăm împreună politica din România.