ANDIS – o agenție necesară, la dispoziția cui?

Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS)  a fost gândită ca un corp de experți care să asigure eficiența și profesionalismul autentic în gestionarea investițiilor din sectorul sanitar. Această mică armată de specialiști în management de proiect în domeniul sănătății ar trebui să vegheze ca un spital să nu coste cât alte 3 și să fie făcut după reguli și standarde. Să fie alături și la dispoziția beneficiarilor pentru a-I consilia și ajuta în toate aspectele, de la A la Z. Nu e simplu să faci un spital, nici de la zero, nici să-l tot peticești sau să extinzi unul vechi pe seama confortului pacienților.

ANDIS asigură asistența tehnică necesară, de la studii de fezabilitate până la operaționalizarea spitalelor, inclusiv pregătirea personalului, ghiduri și norme de siguranță. Inițiativa de a crea această agenție a fost inițial criticată pentru încărcarea aparatul administrativ cu noi posturi, inclusiv ministrul Rafila s-a exprimat nedumerit de alocarea de 25 mil eur care în fapt reprezintă sume pentru asistența tehnică, iar 5 mil eur sunt costurile pentru funcționarea agenției, inclusiv pregătirea personalului propriu.

 

Cuprinderea înființării ANDIS în PNRR (Reforma R2) a fost o condiție a Comisiei Europene, tocmai pentru securizarea atingerii obiectivelor de investiții în sectorul de sănătate și pentru ca banii să fie cheltuiți eficient și în termenele stabilite, nu să rămână neaccesați cum s-a mai întâmplat, în exercițiile financiare anterioare.

Primul ”jalon” l-a constituit exact crearea cadrului legislativ pentru a înființa și face funcțională structura. Cu o minoră  întârziere față de calendarul asumat, la începutul lui iunie se publică Ordonanța de Urgență 76/2022 prin care ia naștere, în subordinea Ministerului Sănătății,  Agenția menită să asigure managementul investițiilor importante în infrastructura de sănătate. Printre acestea, cele 3 spitale regionale din Cluj, Iași și Craiova care sunt finanțate prin Programul Operațional Regional și ”cel puțin 3 proiecte de construcție de unități spitalicești din lista de 25 de investiții în infrastructura publică nouă prevăzută în Planul Național de Redresare și Reziliență”

O lună mai târziu apare Hotărârea Guvernului 857/2022 care prevede organigrama ANDIS de 85 de posturi, iar în 15 zile sunt așteptate prin Ordin de ministru regulamentul de organizare şi funcţionare, structura organizatorică detaliată şi statul de funcţii pentru aparatul propriu al ANDIS, act ce nu este încă publicat în transparență (azi 22 iulie).

Notabil este faptul că din actuala structură a Ministerului Sănătății este preluată la pachet activitatea și  personalul Direcţiei monitorizare implementare spitale regionale, astfel o parte din organigramă este acoperită, pentru gestionarea în continuare a proiectelor celor 3 spitale regionale. 

Intesante sunt prevederile legate de atribuțiile date în sarcina ANDIS, faptul că din ”centru de excelență în în gestionarea obiectivelor/proiectelor de investiţii în infrastructura de sănătate”, se așteaptă mai degrabă să redacteze acte normative pe care să le înainteze Guvernului și Ministerul să le avizeze, iar pe partea de proiecte de spitale vor beneficia numai unele, căci asistența ANDIS nu este obligatorie. Mai mult, se menționează și necesitatea ca, la momentul selecției proiectelor din PNRR, ANDIS să dețină capacitatea administrative care să permită pregătirea şi implementarea obiectivului.

 

Ce legătură are mica întârziere în elaborarea cadrului legislativ pentru demararea activității ANDIS cu metodologia pentru alocarea banilor spre cele (inițial) 25 de spitale sau unități spitalicești ”noi” prevăzute a fi finanțate din cele 1,7 miliarde eur?

Niciuna, aparent. Dar oare să nu fie mici interese partinice pentru conducerea Agenției care va gestiona 30 de milioane de euro?  Ordonanța prevede ca ANDIS să fie condusă de un președinte, un vicepreședinte și un secretar general (înalt funcționar public), iar în Consiliul de Supraveghere sunt reprezentanți numiți din partea ministerelor și Cancelariei Prim-Ministrului.

Președintele și vicepreședintele vor fi selecționați prin concurs organizat de ministerul sănătății, care va face printr-o comisie și evaluarea inițială, comisia fiind numită prin ordin al Ministrului Sănătății. .Dar până la organizarea acestuia, prin excepție, dl.ministru ”numeşte prin ordin persoanele care să îndeplinească cu caracter temporar atribuţiile preşedintelui şi vicepreşedintelui ANDIS.” 

Așteptăm cu nerăbdare numirile și organizarea concursului…

 

Roxana Fediuc

Fii alături de noi !

E timpul să nu mai fii indiferent ! Înscrie-te ca membru sau simpatizant și hai să schimbăm împreună politica din România.