Grădiniță pentru 120 de copii în Șelimbăr : Între vis și realitate

Care sunt etapele pe care trebuie să le parcurgă grădinița cea nouă de pe str.Doamna Stanca pentru a-și deschide porțile în siguranță și legal ? Cât va mai dura cu exactitate până la momentul în care preșcolarii vor putea să frecventeze unitatea educațională și părinții lor să nu mai alerge cu disperare după un loc în grădinițele din Sibiu, publice sau private?

Așteptarea firească a oricărui părinte de copil de 3-6 ani este ca atunci când îl lasă în grădiniță, aceasta să funcționeze normal: să fie conectată la curent și canalizare, temperatura interioară să fie asigurată prin sistem de încălzire și ventilare,  la robinet să curgă apă caldă, să fie dotată cu mobilier și spații de joacă amenajate și sigure în exterior, să fie asigurate condiții pentru luarea mesei și somn după-amiaza, după caz. Desigur se așteaptă să fie personal angajat și competent: educatoare, administrație, cabinet medical și un program de activități: limbi străine, sport, dansuri, o curriculă educațională din care să reiasă ce cunoștințe vor dobândi copiii.

Am realizat o scurtă analiză a procedurii pentru autorizarea provizorie, astfel ca unitatea să funcționeze în legalitate, respectiv să fie considerată o unitate de învățământ preșcolar din rețeaua Ministerului Educației.

Aspectele considerate pot fi încadrate în două categorii: cele privitoare la stadiul fizic al infrastructurii și documentele care atestă conformarea cu cerințele specifice pentru grădinițe, inclusiv racordarea la utilități, iar cealalta privind procedura de autorizare provizorie de către ARACIP.

Stadiul fizic actual al lucrărilor și cel al documentelor la obiectivul de investiții “Construire gradinița D+P+2E, Imprejmuire” strada Doamna Stanca, comuna Șelimbăr”, astfel cum rezultă atât din fotografiile făcute din exterior, cât și din declarația primarului Marius Grecu:

În interior nu sunt turnate pardoselile (finisaje) și nu este făcută RECEPȚIA la terminarea lucrărilor. În absența procesului verbal de recepție nu pot fi efectuate demersurile pentru notarea clădirii în Cartea Funciară și a adresei poștale pentru încheierea contractelor de furnizare de utilități.

În fapt nu cunoaștem starea proiectelor de branșamente la utilități și în special la gaz pentru încălzirea spațiului. Este cunoscut ritmul în care operatorii de utilități recepționează lucrările de branșare și conectează efectiv construcțiile. Se face verificarea instalațiilor interioare, punerea în funcțiune a sistemului de încălzire, probe și montarea contoarelor de consum. Este necesar și un Certificat de performanță energetică a clădirii, alături de alte documente pe care le poate emite Primăria pentru dosarul de cadastru: certificat de atestare a edificării construcției, valoarea de impozitare și tot dosarul de autorizare cu planurile aferente. Apoi se întocmește documentația cadastrală și se depune pentru înscrierea clădirii în CF.

Apoi urmează avizele de specialitate: Direcția de Sănătate Publică solicită pe lângă documentele de bază ale clădirii și respectarea normelor constructive și de funcționare prevăzute de legislație (OMS 1456/2020),  să fie asigurate : racordarea la apă-canalizare, gestionarea deșeurilor și contracte pentru igienizare (dezinsecție-deratizare). În regim de maximă urgență avizul se poate elibera în 5 zile lucrătoare, evident dacă dosarul depus este complet și corect.

Avizarea ISU este laborioasă pentru că documentația cuprinde scenariul de securitate la incendiu, planurile instalațiilor (scheme electrice, trasee de gaz, coloane de apă inclusiv pompa de alimentare pentru ) și a celor cu rol în asigurarea cerinţei “securitate la incendiu” (pompe, hidranți, sisteme de sprinkler).

Autorizația de funcționare provizorie reprezintă actul de înființare și acordă dreptul de a desfășura activitatea de învățământ.

Procedura pentru obținerea autorizației de funcționare provizorie, a raportului de evaluare internă ARACIP și apoi includerea unității în rețeaua preșcolară prin ordinul ministrului educației care atestă calitatea de ”furnizor de educație” este descrisă în Instrucțiunea nr.1/2022 pe pagina ARACIP.

Sunt solicitate : Proiectul de dezvoltare instituțională (PDI), oferta educațională, regulamentul de organizare și funcționare al unității, gestiunea resurselor umane (organigramă, conducere, contracte de muncă și fișe de post, asigurarea sănătății și securității muncii), programul de funcționare, contracte cu medici de familie, proceduri pentru securitate, contracte cu terți (consiliere psihopedagogică, medici, ). Nu în ultimul rând este obligatoriu contractul de furnizare internet. 

Elaborarea tuturor acestor documentații, încheierea contractelor, angajarea personalului, precum și durata legală de rezolvare a cererilor pentru avizare și autorizare ne fac să ne îndoim de realismul declarațiilor privind data festivității de deschidere, ca fiind la sfârșitul lunii septembrie 2022.

Cu atât mai mult cu cât ”Funcționarea fără autorizație de funcționare provizorie constituie infracțiune și se pedepsește conform Codului penal, iar niciun părinte nu-și trimite copilul în șantier sau într-o unitate neautorizată.

Imagine din proiect – ridicare 3D:

(sursa: Pagina de Facebook a Primariei Selimbar)

Stadiu lucrări exterioare 24.08.2022:

 

Fii alături de noi !

E timpul să nu mai fii indiferent ! Înscrie-te ca membru sau simpatizant și hai să schimbăm împreună politica din România.